Kais-31/a zur Stammtafel Kais Kais-31/a

Bastian Lemlin p704 – in Kaiserslautern


wahrscheinlich Vater: Kais-30/a Jost Lemlin p703

(* etwa ?1545), † 1571

Bastian Lemlin in Kaiserslautern hinterläßt 1571 unmündige Kinder.


2009 10 6