Lmpl-1605 zur Stammtafel Lmpl Lmpl-1605

... Lämpel pf95 – in Pfreimd


Eltern unbekannt

(* etwa ?1605)

Vater des Schlossers Hans Georg Lämpel in Amberg.

Sohn:

1. Hans Georg, (* etwa ?1640) - Schlosser in Amberg, siehe Lmpl-1640


2016 2 21