Lmpl-1420 zur Stammtafel Lmpl Lmpl-1420

Petrus Lämpel pf85 – Frater


Eltern unbekannt

(* etwa ?1420)

Apr.1443 Frater Petrus Lämpel de Nova Cella immatr. Univ. Wien, öst. Nation, zahlt 5 gr.

Regesten:

[Matrikel Univ. Wien]


2009 10 16